Przetargi

Zapytanie ofertowe – brak aktualnych zapytań

 

 


Firma Elmodis realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej”, nr umowy o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0317/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2 Program Sektorowy PBSE. Okres realizacji projektu 01.06.2017-31.03.2019. Dofinansowanie projektu z UE: 3 624 317,16 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.