Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017:

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu poprawy efektywności eksploatacyjnej i serwisowej oraz optymalizacji energetycznej lokomotyw” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Elmodis Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi badania maszyn elektrycznych lokomotyw zgodnie z treścią zapytania umieszczonego pod następującymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

Chcielibyśmy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego przez Elmodis Spółka z o.o. zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi „Wykonanie pomiarów maszyn elektrycznych prądu stałego używanych w lokomotywach i eksploatowanych przez polskich przewoźników pod kątem ich zbierania i analizy ich parametrów ruchowo-eksploatacyjnych” w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu poprawy efektywności eksploatacyjnej i serwisowej oraz optymalizacji energetycznej lokomotyw”  działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 najkorzystniejsza oferta została złożona przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru w Zduńskiej Woli – Karsznice.

Zapytanie ofertowe nr PBSE/01/06/2017:

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej” w ramach działania 1.2 „Sektorowe projekty B+R ”, I osi priorytetowej „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma Elmodis sp. z o.o. poszukuje wykonawcy (eksperta) usługi badawczej zgodnie z treścią zapytania umieszczonego pod następującymi linkami.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

Chcielibyśmy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego przez Elmodis Spółka z o.o. zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy (eksperta) usługi badawczej w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej” w ramach działania 1.2 „Sektorowe projekty B+R ”, I osi priorytetowej „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta złożona przez pana Krzysztofa Dragana.