Tenders

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017:

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu poprawy efektywności eksploatacyjnej i serwisowej oraz optymalizacji energetycznej lokomotyw” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Elmodis Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi badania maszyn elektrycznych lokomotyw zgodnie z treścią zapytania umieszczonego pod następującymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Zapytanie ofertowe nr PBSE/01/06/2017:

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej” w ramach działania 1.2 „Sektorowe projekty B+R ”, I osi priorytetowej „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma Elmodis sp. z o.o. poszukuje wykonawcy (eksperta) usługi badawczej zgodnie z treścią zapytania umieszczonego pod następującymi linkami.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie